Logo
Termékkereső
 Új! Részletes keresés
Termékeink

Online felhasználók
81 vendég és 14 partner
online
Jogi nyilatkozat

1. Szabályozási funkció

Az itteni szabályozások leírják a www.kanlux.hu honlap továbbiakban „Kanlux honlap” használatának szabályait.

2. Weboldal használata a szabályok automatikus elfogadását jelenti

A Kanlux honlap bármely Felhasználó általi használata azt jelenti, hogy a Felhasználó elolvasta és megértette a jelen Szabályozást, és egyetért annak illetve a kötelező jogszabályok betartásával, személyi tulajdonnal, ipari tulajdonnal és a különösen a szerzői jogokkal. A szabályok be nem tartása visszatart a Kanlux honlap használatától.

3. Weboldal tulajdonos

A Kanlux honlap tulajdonosa a Kanlux Kft. (székhelye 9026 Győr, Bácsai út 153/b.)

4. Hozzáférési korlát

A Kanlux Kft. fenntartja a jogot, hogy korlátozza, felfüggessze, részben vagy egészben felfüggessze a Kanlux honlaphoz való hozzáférést bármikor, bármilyen időszakra, némely vagy az összes felhasználó részére anélkül, hogy magyarázatot kéne adnia.

A Kanlux honlap nem webáruház, közvetlen regisztrációra nincs lehetőség.

5. Nincs minőségi garancia

A Kanlux Kft nem ad garanciát a Kanlux honlap adási és vételi minőségéért

6. Személyes használat, jogi védelem

A Kanlux honlap beleértve a bemutatott anyagokat a Kanlux Kft. tulajdonát képezik, és jogilag védettek, különösen a szellemi tulajdon védelme által. A Kanlux honlap használóinak joga van a Kanlux honlapon böngészni, és kinyomtatni vagy elmenteni fájlokat az ezen az oldalakon bemutatott anyagokról csak az ő személyes felhasználásukra, amennyiben ezen anyagok felhasználása a Kanlux Kft.üzleti érdekeit nem sértik, feltételezve, hogy ezen tartalmakat nem módosítják, nem törlik ki a kinyomtatott vagy elmentett fájlokról a jogvédelmet és egyéb jogokat, valamint a Kanlux Kft. által készített jegyzeteket.

7. Információ nem ajánlat

Bármely információ, amit a Kanlux honlapok tartalmaznak, nem termékek értékesítésnek ajánlata, ezért nem jelenthetnek alapot bármely igényre termék eladáshoz vagy szolgáltatáshoz.

 8. Információ megbízhatóság

A Kanlux honlapon megjelenő információk és anyagokat a Kanlux Kft. jóhiszeműen és megbízhatónak ítélt források alapján dolgozta fel, de a Kanlux Kft. egyetlen esetben sem felelős a Kanlux honlapon megjelenő információk és anyagok megbízhatóságáért, pontosságáért, teljességéért és idõszerűségéért, nem vállal felelősséget adatrögzítési hibákért, és nem ad garanciát bármely harmadik személy megsértéséért a honlapon.

A Felhasználó a saját kockázatára használja a Kanlux honlapon feltüntetett információkat.

9. Regisztrált felhasználók

Külön kereskedelmi megállapodás keretében " Regisztrált " Partnereink számára a kanlux.hu oldalon egyéb dokumentációk is elérhetőek, jelszavuk felhasználásával rendeléseket is tudnak leadni a web oldalon keresztül. Az általunk regisztrált felhasználók tudomásul veszik, hogy ez csak technikai segítség munkájukhoz, és nem minősül internetes kereskedelemnek az ezen a rendszeren keresztül elküldött rendelés.

10. Illem

A Kanlux honlap használatakor a Felhasználók kötelesek az internetes közösség illemét, szabályait és etikettjét betartani.

11. Személyes használat áthágása

A Kanlux honlap személyes felhasználást áthágó használata tilos. A felhasználók tényként fogadják el, hogy nincs joguk megváltoztatni a Kanlux honlap tartalmát, kiegészíteni vagy hozzácsatolni őket más munkákhoz, másolatokhoz, propagálni vagy hozzáférést nyújtani bármilyen módon, elküldeni vagy hozzáférést biztosítani szoftverben és hálózatban vagy bármely más rendszerben, beleértve az információ küldést.

12. Üzleti márka

Az összes márkanév, a termékek neve, fotók és más egyedi megjelölés, beleértve a grafikai megjelölést, grafikai szerkezetet is, amit a Kanlux honlap bemutat jogilag védettek, ezért használatuk bármilyen formában csak a jogosult személy írásos előzetes engedélyével lehetséges.Ezek felhasználása a jogtulajdonos ( Kanlux S.A. illetve a Kanlux Kft.) hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

13. Biztonsági felelősség

A Felhasználók kötelesek saját maguk megvédeni magukat a szoftver vírusok ellen, saját magukat másoló szoftverektől, „trójai falovaktól” és más veszélyektől, amelyek a Kanlux honlaphoz hozzátehetők vagy bármely weboldalhoz, ami a Kanlux honlaphoz kapcsolódik.

14. Felhasználó saját kockázata

A felhasználók, akik a Kanlux honlapról vagy a Kanlux honlaphoz kapcsolódó honlapokról töltenek le anyagokat, ezt saját felelősségükre és kockázatukra teszik.

15. Jog a nem válaszolásra

A felhasználók tényként fogadják el, hogy a Kanlux Kft. és bárki más, aki hozzáférhetővé teszi a tartalmat a Kanlux honlapon, szélesebb jogi értelemben véve, nem felelős bármely közvetlen, közvetett vagy mellék karakter károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Kanlux Kft. nem válaszol vagy figyelmen kívül hagy üzeneteket, melyeket a Kanlux honlap Felhasználói küldenek e-mailben vagy más módon. Kifejezetten, bármely esetben a Kanlux Kft. nem felelős bármely harmadik fél felé nyereség elvesztése, gazdasági tevékenység zavara, szoftver elvesztése vagy bármely más adat elvesztése a kiszolgálási információ rendszerből vagy más rendszerből, még akkor is, ha a Kanlux Kft. értesítve volt a kár megjelenésének lehetőségéről.

16. Hyperlinkek más entitásokhoz

 A Kanlux Kft. nem képvisel semmilyen más internet szolgáltatást, ami a Kanlux honlapok kezében elérhető. Más honlapokra való átlépésnél emlékezni kell arra, hogy az ott megadott honlapokat és információkat nem a Kanlux Kft. kezeli és felügyeli, még akkor sem, ha ott Kanlux logó van. Továbbá, egy más entitás hiperlinkjének beillesztése nem jelenti azt, hogy a Kanlux Kft. bármiféle felelősséget vállalni a honlap használatáért és az ott megjelenő információért.

17. Kereskedelmi változások

A Kanlux Kft fejlesztheti vagy megváltoztathatja a Kanlux honlapon a termékeket vagy értékesítési megoldásokat bármikor anélkül, hogy erről kötelessége volna értesíteni a Felhasználókat.

18. Információ és elérhető termékek

A Kanlux honlapon levő információ tartalmazhat információt, hivatkozást vagy hiperlinket a termékekre, szoftverekre és a Kanlux Kft.  szolgáltatásaira,  ami nem voltak előre megmondva vagy akár elérhetőek az adott országban. Ez a fajta  hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Kanlux  Kft. be szeretné vezetni a terméket, szoftvert vagy szolgáltatást. A termékekről, szoftverekről és elérhető szolgáltatásokról való információért az adott területen vegye fel a kapcsolatot a Kanlux Kft. helyi képviselőjével.

19. Feltételezett elfogadás a kapott anyagok felhasználásához

A Kanlux Kft. nem tekinti a Felhasználó által a Kanlux honlapon keresztül küldött információt belső vagy titkos információnak. Az összes információ és anyag, ami a Kanlux Kft.- hez van küldve a Kanlux honlap által, nem tekinthetők titoknak. A Kanlux Kft. -nek küldött információk vagy anyagok egyenlők azzal, hogy a Kanlux Kft. -nek korlátozás nélküli, visszavonhatatlan jogot adnak a felhasználáshoz, másoláshoz, hacked by webber bemutatáshoz, módosításhoz, küldéshez vagy ezen információ és anyagok forgalmazásához. A Kanlux Kft.-nek joga van az összes ötlet, koncepció és technika korlátozás nélküli felhasználásához, amit bármely célból a Kanlux Kft-hez küldenek.

20.  Szabályok változása

A Kanlux Kft. fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a fenti szabályokat saját belátása szerint bármikor, anélkül, hogy bármiféle magyarázatot adna azáltal, hogy a megváltoztatott Szabályozást a Kanlux honlapra illeszti. Az új Szabályozás Kanlux honlapra való illesztése mindig jelezve lesz a honlapokon, és a változások követése a Felhasználó kötelessége. A Kanlux honlapok használata  azután, hogy a megváltoztatott Szabályok felkerülnek, úgy értékelik, hogy a Felhasználó elfogadja a változtatásokat.

 21.  Cookie-k és adatfigyelés

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

 

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a)      a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b)      a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c)      az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d)      Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e)      a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f)       megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a)      az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b)      egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

c)      illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

 1. Adatkezelő

 

A Társaságunk székhelye: Kanlux Kft.

A Társaságunk székhelye: 9026 Győr, Bácsai út 153/b

A Társaságunk honlapja: www.kanlux.hu

Telefonszámunk: +36 96 525 467

E-mail címünk: info@kanlux.hu

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Rackforest Kft.

Adatfeldolgozók

 

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

Szücs László

szucs.laszlo@kanlux.hu

tárhely szolgáltatás

Szücs László

szucs.laszlo@kanlux.hu

adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése, ERP

Szücs László

szucs.laszlo@kanlux.hu

Hírlevél

Pintér Dezső

pinter.dezso@rlan.hu

IT szolgáltató

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység          megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Regisztráció (saját regisztráció nem lehetséges) – direkt marketing célból

Cél: eladási árakhoz való hozzáférés (lista árak és partner eladási árak), számla és fizetési információk, árjegyzék elérése

 

hozzájárulás

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, cím, adószám

 

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás, informálás az új akciókról, új termékekről

hozzájárulás

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, cím, adószám

hírlevélről történő leiratkozásig

Ügyintézés, panasz

 • észrevételre, panaszra válaszadás
 • jogi kötelezettség
 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • levelezési cím
 • egyéb személyes üzenet
 • 5 évig
     

 

A weboldalunk látogatóinktól nem kérünk személyes adatokat, hanem személyesen és/vagy telefonon és/vagy emailen keresztül történhet a kapcsolat felvétel és a regisztrálás.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a szucs.laszlo@kanlux.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

 

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

Milyen sütiket alkalmazunk?

 

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik

 

nem igényel

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

nyomkövető süti

 

igényel

személyre szabáshoz

Ön beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

 

365 nap

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

 

 

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

 

 

60 perc

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,   az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=huolvashat

 

 1. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

 

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak jóváhagyásával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból –  30 napos határidővel vállaljuk.

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre az anyavállalatnak továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 

Ön az adatkezelésről

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunkadunk (a 8/a-ban szereplő rendelet 12. cikk (5) figyelembevételével) az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat az alábbi elérhetőségen: szucs.laszlo@kanlux.hu

 

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 

a)       a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

b)       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

c)       a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

d)       az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

e)       az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

f)        a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

g)       a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

h)       a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

i)         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

 

 

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.kanlux.hu weboldalon történik.

 

2018. május 25.

Kanlux Együtt a környezezetvédelemért
Kanlux Kft., 9026 Győr Bácsai u. 153/B, Telefon: +36 96 525-467, e-mail: info@kanlux.hu      Az oldal megtekintéséhez a Chrome -ot ajánljuk.
A jelen weboldal használatával Ön jóváhagyja a használati feltételeket. Kattintson a részletekért: Jogi nyilatkozat
2018.05.25-én frissült az adatvédelmi tájékoztatónk: Adatvédelmi tájékoztató